Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej www.indin.pl
1. Postanowienia ogólne
a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Youpibag Maria Asman z siedzibą w Warszawie ul.Redutowej 50 lok kod pocztowy 01-131, prowadzącą sprzedaż detaliczną oraz hurtową poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.indin.pl.
b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej ‘Indin'
c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.indin.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
2. Dane Klienta
a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Indin nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
b) Indin zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
3. Polityka ochrony prywatności
a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
4. Przedmiot działalności
a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.indin.pl jest sprzedaż artykułów do wystroju wnętrz za pośrednictwem Internetu.
b) Indin prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych wyrobów. Zdjęcia oferowanych produktów są autorstwa Indin, staramy się aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Indin  nie ponosi za nie odpowiedzialności.
5. Zakupy
a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.indin.pl
b) Dodanie produktu do „koszyka”,  naciśnięcie przycisku zamawiam oraz wypełnienie danych osobowych i potwierdzenie zamówienia, oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
c) Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Mbank S.A.. Zapłata ceny jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży. Płatności można dokonać: przelewem lub przekazem na konto bankowe, płacąc przy odbiorze, płacąc za pobraniem oraz za pomocą systemu płatności elektronicznych Dotpay.
d) Klient kupując produkt z własnym zdjęciem oświadcza, że posiada wszystkie prawa autorskie do danego zdjęcia lub pozwolenie na używanie danej grafiki.
e) Dopuszcza się maksymalną różnicę w graficę między projektem a produktem na poziomie 5 milimetrów z każdej strony.      
f) Produkty są wykonywane po złożeniu zamówienia przez klienta, dlatego czas realizacji może wynieść 5-6 dni roboczych.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub dłuższego czasu realizacji, zamawiający otrzyma na ten temat informację pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
6. Ceny i dostawa.
a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
7. Gwarancja i reklamacja.
a) Gwarancja
Każdy towar jest objęty 2 letnią gwarancją producenta.
b) Reklamacje 
Reklamacja obejmuje ukryte wady produktu ujawnione w trakcie użytkowania. 
Podstawą reklamacji jest dowód zakupu, potwierdzjący zakup w Indin.
Przed wysłaniem reklamowanego towaru skontaktuj się z nami w celu określenia powodu reklamacji. 
Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od daty nadesłania nam reklamowanego towaru. 
Reklamowany towar po uwzględnieniu reklamacji będzie w pierwszej kolejności naprawiany następnie wymieniany na nowy. 
Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
Podstawą uwzględnienia reklamacji jest stosowanie się do zaleceń producenta w zakresie użytkowania i konfekcjonowania produktu. 
Reklamacje prosimy wysyłać na adres korespondencyjny.
8. Wady, zwroty.
a) Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) kupujący ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu rachunku (paragonu).Prawo zwrotu towaru według powyższej ustawy nie przysługuje jeśli produkt był realizowany na indywidualne zamówienie. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do klienta. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Indin zwraca uiszczoną cenę nabycia. W wypadku zwrotu produktu Indin nie jest zobowiązany do pokrycia kosztu dostawy zwrotnej.

b) Indin nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
c) Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
d) W przypadku przesyłki bez ubezpieczenia uszkodzenie w trakcie transportu jest uznawane na podstawie decyzji firmy kurierskiej po wcześniejszym spisasniu protokołu szkody.
e) W przypadku przesyłki z ubezpieczeniem uszkodzenie w trakcie transportu jest uznawane po spisaniu protokołu szkody oraz przesłaniu uszkodzonych produktów na adres naszej siedziby.
9. Prawa autorskie
a) Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.indin.pl znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tychże wyrobów.
10. Zakończenie
a) W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności .
Dokładamy wszelkich starań, aby Klient dokonujący u nas zakupy miał gwarancje bezpieczeństwa dotyczące zarówno jakości towarów, zasad przechowywania powierzonych nam danych osobowych, jak i jakości obsługi serwisowej podczas trwania gwarancji.
Ochrona prywatności w Internecie jest dla Indin  bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu Indin, szczególnie podczas składania zamówień i korzystania z kont użytkowników.
W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Twój temat będą użyte do wykonania usługi, którą zamówiłeś oraz do poprawy jakości naszych usług. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.
Ochrona danych osobowych
Wszystkie dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia i polepszenia jakości usług oraz w celach statystycznych i marketingowych, dane te są przeznaczone wyłącznie dla firmy Indin. Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, każdy ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich zmian. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Klient korzystający z usług firmy Indin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).